Bolighandel

FORSTÅ DE NYE BOLIGSKATTER PÅ 8 MINUTTER

EN GUIDE TIL DANSKE BOLIGEJERE

 

Op mod 80 pct. af danske boligejere ved ikke, hvordan den nye boligskattereform i 2021 vil ramme boligmarkedet. Derfor vil vi her kaste lys over den lidt komplicerede ændring – for måske er den ikke så kompleks endda.

Den 1. januar 2021 træder de nye boligskatteregler i kraft. Her vil mange boligejere opleve, at deres bolig vil blive vurderet højere end i dag. Det sker, fordi de gældende ejendomsvurderinger sidst blev foretaget i forbindelse med indførelsen af skattestoppet tilbage i 2001.

I forbindelse med udløbet af det nuværende boligskatteforlig ved udgangen af 2020 vil der ske væsentlige ændringer. Her ophæves nemlig skattestoppet på boliger fra 2001 – et skattestop, der har betydet, at ejendomsværdiskatten har været fastfrosset, mens grundskylden er fortsat op. Mange boligejere har på den baggrund de senere år oplevet at skulle betale et større beløb i grundskyld. Men det stopper nu.

Lad os prøve at eksemplificere de tre begreber:

FORSIGTIGHEDSPRINCIPPET

”Ved overgangen til det nye boligskattesystem vil 60 pct. af boligejerne opleve at få en skattelettelse, mens de resterende 40 pct. vil få en såkaldt skatterabat. Der er en forskel på de to. Fælles er dog, at alle boligejere vil blive omfattet af det såkaldte forsigtighedsprincip”, siger Mira Lie Nielsen, bolig- og formueøkonom i Nykredit.

Forsigtighedsprincippet er din sikring i den nye boligskattereform. Det er nemlig altid forbundet med usikkerhed at vurdere ejendomme og grunde i almindelighed. Og den usikkerhed vil altså fremover komme boligejerne til gode.

Derfor indfører man et forsigtighedsprincip, så beskatningsgrundlaget sættes 20 pct. lavere end ejendoms- og grundvurderingen. Hvis en lejlighed på fx Vesterbro vurderes til 4,5 mio. kr. efter det nye system, skal der altså kun betales skat af 3,6 mio. kr.

SKATTERABAT

Skatterabatter gives til boligejere, for hvem vurderingen stiger så meget, at der – trods forsigtighedsprincippet hvor man trækker 20 pct. fra samt sænker skattesatserne – stadig vil være udsigt til en skattestigning ved overgangen. I de tilfælde kompenserer man ved en såkaldt skatterabat – en udligning af den skattestigning, som ellers ville være sket som følge af overgangen til de nye regler.

Ved det gamle system ville en lejlighed fx koste 20.000 årligt i boligskatter. Med den nye skattereform vil boligskatten i dette eksempel stige til 42.000 kr. årligt.

”Lejligheden på Vestebro vil her koste 20.000 kr. årligt i boligskatter på nuværende tidspunkt og fortsætte med det, så længe man bliver boende, og du vil altid have en skatterabat på 22.000 kr. årligt med dig. Den skal du aldrig betale. Heller ikke den dag, du sælger lejligheden. En ny køber skal betale skatten på købstidspunktet – altså din skat plus de 22.000 kr., idet skatterabatten her bortfalder for den nye køber,” forklarer Mira Lie Nielsen.

SKATTELETTELSER

Med den nye boligskattereform vil I fx kunne se en given boligvurdering gå fra 1,5 mio. kr. til 2 mio. kr. Og selvom det kunne antyde, at der er skattestigninger i vente, behøver det ikke at være tilfældet.

”Her skal man huske, at man starter med at trække forsikringsprincippet fra – de 20 pct. – for at finde beskatningsgrundlaget. Desuden falder ejendomsværdiskatten med den nye reform ret betydeligt fra 1 pct. til 0,55 pct. Det er i hvert fald det forventede niveau”, siger Mira Lie Nielsen.

Men selvom vurderingen på papiret ser ud til at stige, behøver det ikke at være tilfældet.

”Selvom vurderingen i dette tænkte eksempel stiger en del, kan man sagtens opleve, at den samlede boligskat bliver lavere, end hvis de nuværende regler var fortsat efter 2021”, siger Mira Lie Nielsen.

”Der er en god besked til danske boligejere”, siger Jesper Nielsen.

”Det er den besked, de fleste boligejere vil opleve. Men man vil heller ikke opleve en kæmpe skattelettelse. Langt de fleste – nemlig op mod 80% af boligejerne – vil opleve en skattelettelse på op til 5.000 kr. årligt”, supplerer Mira Lie Nielsen.

ET MERE SIMPELT SYSTEM

Hvis man ser bort fra overgangsperioden til det nye boligskattesystem, som er lidt kompleks og rodet, så bliver det et mere simpelt system. Du beskattes af den gældende værdi og ikke en gammel vurdering fra starten af 00’erne.

”Jeg synes, fokus har været lidt for meget på det her ene overgangsår. Folk spørger, hvad man kan risikere i forhold til fald i boligpriserne. Nogle estimerer fald på op til 10 pct. på ejerlejligheder. Jeg vil gå så langt som til at sige, det er der simpelthen ikke nogle, der ved”, lyder det fra Mira Lie Nielsen.

Vi har her gennemgået de vigtigste elementer i den kommende boligskattereform.

”Jeg håber, vi er med til at kaste noget lys over et relativt kompliceret område. At vi kan afmystificere, hvad der kommer til at ske”, afslutter Jesper Nielsen.

 

Relaterede artikler

Køberkartotek

Vi vil gerne hjælpe dig med at finde hjem.

Beskriv dine ønsker for din fremtidige bolig. I det øjeblik vi får en bolig til salg, der matcher dine behov, kontakter vi dig.

Tilmeld dig køberkartoteket her

Salgsvurdering

Vi vil gerne hjælpe dig med at gøre en god handel.

Bestil en uforpligtende og gratis salgsvurdering,
så kontakter vi dig for nærmere aftale.

Bestil vurdering her

Følg @jespernielsen.dk på instagram